Testen Geopietra

Testen Geopietra

  • Aardbeving simulatie
  • Vuurbestendigheid
  • Producten Geopietra
  • Optimalisatie

 

Testen Geopietra

Lees meer

Professionele testen

Geopietra

Op deze pagina vindt u verschillende veiligheidstesten die zijn gedaan door Geopietra. De producten van Geopietra worden getest op vuurbestendigheid en er wordt een aardbeving nagebootst. Bij Geopietra hoort het optimaliseren en het testen op compatibiliteit bij de dagelijkse werkzaamheden. Het verbeteren van de kwaliteit van vastgoed op het gebied van statische elektriciteit, energie, welzijn en veiligheid is niet alleen een wettelijke vereiste geworden, maar ook een onherroepelijke vereiste voor de toekomst van de planeet.

Vuurveiligheidstest

Visuele inspectie na het voltooien van de test:

De stenen bekleding was moeilijk te verwijderen van de linker raamstijl en architraaf. Bij de scheur die door de thermische schok is ontstaan, kan worden opgemerkt dat bij afwezigheid van het paneel van steenwol, de onderliggende EPS-isolatie is gesublimeerd, terwijl de gegarandeerde oplossing (Technische handleiding paragraaf 6.21) heeft bijgedragen aan het behouden van de lijmlagen, gaas en de steen perfect verankerd aan de basis via de muurpluggen.

Vuur en rooktest

Hierbij rapporteren we soma-gegevens met betrekking tot de brandtest uitgevoerd op wandbekleding murogeopietra® geïnstalleerd op 160 mm externe thermische EPS-isolatie; deze test bevestigt dat murogeopietra een niet-ontvlambaar materiaal is en getuigt van een volledig gebrek aan giftige rookontwikkeling. Dit betekent dat murogeopietra® de onaangetaste isolatie beschermt tegen hitte, zodat sublimatie wordt vermeden gedurende de tijd die nodig is voor evacuatie.

Vuurtest

In de ontwerpfase werd veel belang gehecht aan veiligheid. In Europa zijn er specifieke voorschriften voor vluchtroutes bij brand. In dit geval was ons murogeopietra®-bekledingssysteem in combinatie met de EPS-isolatiecoating, die notoir gevoelig is voor brand, niet bedoeld om in te storten en de vluchtroutes te belemmeren tijdens de evacuatie van het gebouw, dat in 30 minuten onder de actie tot stand kwam van een vlam die de vluchtroute direct bij 900°C raakt.

De test was succesvol en de isolatie (over de hele hoogte van 6 meter) bezweek helemaal niet dankzij de hoge thermische traagheid van het steenfineer, die het gedurende de hele benodigde tijd beschermde.

Aardbevingsveiligheidstest

Wand gecontroleerd door de technici ter plaatse na de test:

Er zijn geen instortingen, loslatingen of scheuren waargenomen. Bouwplanning voor aardbevingsbestendigheid. Verordening stelt de essentiële eisen vast die van toepassing zijn op gebouwen en civiele techniek in een aardbevingsgebied en geeft de regels voor seismische acties en hun combinatie met andere acties, om levens te beschermen in geval van aardbeving, om schade te beperken en om de belangrijkste civiele bescherming mogelijk te maken structuren veilig te blijven.

Het Flagstone Magazine nú thuis ontvangen!

Dit indrukwekkende en glossy Flagstone Magazine wordt direct gratis per post naar u toe gestuurd. Verstrek dus uw juiste gegevens. Het Magazine is uniek (bijna 700 foto's, 404 pagina's). Bedoeld voor mensen met interesse in onze producten. Ter voorkoming van misbruik, bellen wij u kort. Informatie welke u ons verschaft, wordt nimmer verstrekt aan derden. Telefonisch aanvragen? Bel ons +31 578 560048.
Bij een onjuist telefoonnummer kunnen wij helaas geen magazine versturen.